Stoły kuchenne i inne meble na wymiar – firma Tani Stół ze Śląska

Od 35 lat przygotowujemy wysokiej jakości meble na wymiar. Jesteśmy producentem ze Śląska, który tworzy różnorodne meble kuchenne i łazienkowe, a także szafy pod zabudowę. Ponadto od 2015 r. dostarczamy Klientom nowoczesne stoły kuchenne. Jesteśmy jedynym producentem, który oferuje stoły z grubym blatem (38 i 43 mm). Zatrudniamy 25 wyspecjalizowanych pracowników, którzy dokładają wszelkich starań, aby w stylowy sposób łączyć jakość wykonania z modnym wzornictwem. Profesjonalne maszyny marki pozwalają nam na tworzenie mebli na wymiar w pełni spełniających oczekiwania naszych Klientów. Pracujemy na terenie Śląska, województwa dolnośląskiego, a także w pozostałych rejonach Polski. Niezależnie od tego, czy wykonujemy blaty na stoły kuchenne, czy inne meble pod zabudowę, zawsze gwarantujemy profesjonalną i kompleksową obsługę. Zachęcamy do skorzystania z naszej interesującej oferty.

Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

    1. Właścicielem sklepu internetowego tanistol.pl jest

DECORTEK Grzegorz Kulejewski

ul. Cyganka 8 42-140 Panki
NIP: 5741983731
REGON: 241287851

który w dalszej części Regulaminu oraz w dokumentach potwierdzających transakcję określony jest jako SPRZEDAWCA/ WŁAŚCICIEL SKLEPU.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Korzystanie z strony tanistol.pl jest nieodpłatne i oznacza wyrażenie zgody przez Klienta na warunki określone w Regulaminie.

2.Regulamin określa warunki korzystania tanistol.pl w zakresie zgłaszania Zamówień przez Klientów oraz zawierania Umów kupna - sprzedaży pomiędzy Klientami a Właścicielem sklepu w przedmiocie nabywania Towarów.

3. Klientami tanistol.pl mogą być wyłącznie:

3.1.Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2.Osoby prawne.

3.3.Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych.

4. Prawem właściwym dla zawieranych Umów kupna - sprzedaży jest prawo polskie.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

1. Biuro Obsługi Klienta zajmuje się kompleksową obsługą Klienta w zakresie: komunikowania i informowania Klientów, przyjmowania i weryfikacji Zamówień, realizacji Umów kupna - sprzedaży, doradztwa technicznego i pomocy przy wyborze odpowiedniego Towaru, załatwiania reklamacji i zwrotów oraz prowadzonej dokumentacji.

2. Biuro Obsługi Klienta jest czynne codziennie w godzinach od 8 do 16 od poniedziałku do piątku

3. Klient może uzyskać wszelkie informacje kontaktując się następująco:

3.1. Telefonicznie pod numerem telefonu:

    519077090 lub 515644970 od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16

3.2. Mailowo pod adresem: kontakt@tani-stol.pl

3.3. Osobiście w siedzibie firmy Cyganka 8 42-140 Panki od pn do pt w godz. 8-16 oraz w soboty w godz. 8-10:30

GWARANCJA

1. Wszystkie Towary dostępne są fabrycznie nowe, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, objęte są gwarancją Partnera lub Właściciela tanistol.pl

2.Wszystkie nazwy Towarów l używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi Partnera lub Właściciela tanistol.pl

3. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń towaru powstałych po momencie przekazania Towaru Klientowi oraz różnic w kolorze i strukturze forniru jako konsekwencji jego naturalnego pochodzenia.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Czas realizacji Zamówień od 2 do 5 dni roboczych.

2. Firma DECORTEK Grzegorz Kulejewski rygorystycznie przestrzega podanych zakresów realizacji Zamówień. Czas realizacji Zamówienia może wydłużyć się tylko w przypadkach szczególnych i niezależnych  np. w okresie świąteczno-noworocznym lub podczas przerw technologicznych

3. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia wpływu pełnej należności za Towar od Klienta na Konto Firmowe do dnia dostarczenia zamówionego Towaru pod wskazany przez Klienta adres.

4. Zamówienie tzw. „złożone” składające się z co najmniej dwóch Towarów o różnych czasach realizacji, realizowane jest standardowo partiami wg zamówionych Towarów licząc od najkrótszego czasu realizacji Zamówienia. W szczególnych przypadkach takie zamówienie realizowane jest w całości po skompletowaniu wszystkich Towarów z Zamówienia.

5. Firma DECORTEK Grzegorz Kulejewski zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadkach szczególnych, niezależnych od nas W takich sytuacjach Klient zostanie natychmiast powiadomiony i jednocześnie zostaną zwrócone należności wpłacone przez Klienta.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Tanistol.pl przyjmuje Zamówienia Klientów codziennie przez całą dobę.

2. Klient może złożyć Zamówienie wykorzystanie wcześniej już założonego i zarejestrowanego Konta Klienta, ”Szybki zakup” bez konieczności rejestracji  lub całodobowo przez pocztę elektroniczną

3. Klient po złożeniu Zamówienia otrzyma potwierdzenie mailowe wysłane automatycznie przez Biuro obsługi Klienta

4. Klient, po złożeniu Zamówienia zobowiązany jest w ciągu 7 dni kalendarzowych dokonać płatności za realizację Umowy kupna - sprzedaży zgodnie z możliwymi sposobami płatności podanymi w  Regulaminie.

5. Zamówienie Klienta staje się Umową kupna - sprzedaży i ma charakter wiążący tylko i wyłącznie w momencie wpłynięcia należności od Klienta na Konto Firmowe.

6.Właściciel tanistol.pl zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia Klienta, w przypadku braku należności na Koncie Firmowym w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia Zamówienia.

CENY

1. Wszystkie ceny tanistol.pl podane są w złotych polskich PLN i zawierają podatek od towarów i usług VAT według stawki określonej odrębnymi przepisami.

2. Firma DECORTEK Grzegorz Kulejewski zapewnia Klientów, iż po sfinalizowaniu Umowy kupna - sprzedaży, cena będzie wiążąca dla obu stron i nie ulegnie zmianie aż do momentu zrealizowania Zamówienia.

3.Właściciele tanistol.pl zastrzegają sobie prawo odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

PŁATNOŚCI

1.Sklep internetowy tanistol.pl umożliwia Klientom następujące sposoby dokonywania płatności:

1.1. Przelew zwykły - pełna wpłata na Konto Firmowe:Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 82 8248 1012 3002 0133 0010 0001

1.2. Przelew online poprzez system Blue Media

2. Klient, dokonując płatności za zamówiony Towar, zobowiązany jest koniecznie podać w treści przelewu następujące informacje: imię i nazwisko lub login, adres zamieszkania oraz numer Zamówienia.

DOSTAWA

1. Koszt dostawy towaru podany jest indywidualnie dla każdego Towaru i  wyszczególniony w Karcie Produktu.

2. W przypadku Zamówienia tzw. „złożonego” (więcej niż dwa produkty) - koszt dostawy ustalany jest indywidualnie dla Klienta po konsultacji mailowej bądź telefonicznej z Biurem Obsługi Klienta

3. Zamówiony Towar dostarczany jest przy współpracy z dobrymi firmami kurierskimi GLS, DHL, Rhenus  lub transportem własnym.

4. Możliwość odbioru osobistego po wcześniejszych ustaleniach z Biurem Obsługi Klienta.

REKLAMACJE

1. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia przez Klienta

2. Sklep może poprosić o dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii następujących dokumentów: rachunku zakupu towaru = potwierdzenie przelewu lub Faktury VAT, protokołu zaistniałej szkody w trakcie transportu (w przypadku wady towaru spowodowanej w transporcie), kopii zamówienia przesyłanej na e-mail.

3. Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie ogólnych zasad użytkowania i konserwacji zakupionego Towaru zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi i montażu.

4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz kompletności dostawy będą rozpatrywane tylko po sprawdzeniu towaru w obecności kuriera przy odbiorze. Bezwzględnie warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisany wraz z kurierem protokół szkody w momencie odbioru towaru i dostarczenie protokołu na adres firmy pocztą w terminie 5 dni. Po tym czasie Klient traci prawo do złożenia reklamacji z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie. Bez protokołu szkody żadne reklamacje nie będą rozpatrywane"

5. Różnice w odcieniu wybarwienia drewna, blatów, płyty laminowanej stołów które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji.

6. Wszystkie Towary przedstawione na zdjęciach portalu mają wyłącznie charakter orientacyjny i wizualny. W związku z tym, nieznaczne różnice w kolorystyce danego produktu pomiędzy tym co na zdjęciu a tym co w rzeczywistości, nie będą podstawą reklamacji zakupionego Towaru.

ZWROTY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient może odstąpić od Umowy kupna - sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania Towaru.

2. Klient zamierzając odstąpić od Umowy kupna – sprzedaży powinien w oznaczonym terminie wypełnić formularz w zakładce "Zwroty" na stronie www.tanistol.pl podając następujące dane: imię, nazwisko, e-mail, telefon, numer Zamówienia, datę Zamówienia i powód zwrotu Towaru oraz równocześnie wysłać oświadczenie listem poleconym na adres firmy.

3. Towar należy odesłać na własny koszt nie podlegający zwrotowi pod adres: DECORTEK Grzegorz Kulejewski Cyganka 8 42-140 Panki. Towar oferowany jako komplet należy odesłać w całości. Zwracany towar powinien być nieuszkodzony oraz nie nosić śladów zużycia poza zużyciem koniecznym w granicach zwykłego zarządu zakupionym towarem  (np. wynikającym z konieczności sprawdzenia towaru). W przypadku zwrotu towaru uszkodzonego lub noszącego ślady zużycia przekraczającego granice zwykłego użytkowania może obciążyć Kupującego odszkodowaniem obejmującym koszt uszkodzenia lub zużycia towaru, przy czym kwota tego odszkodowania może zostać potrącona z kwotą ceny sprzedaży podlegającej zwrotowi na rzecz Kupującego. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

Prosimy o dotrzymanie określonego terminu zwrotu. Należność z tytułu zwrotu towaru zostanie przesłana przelewem bankowym na wskazane konto lub na konto, z którego nastąpiła płatność w przypadku wyboru przez Klienta tej formy rozliczenia należności z tytułu zwrotu . Nie ma możliwości wymiany zwracanego towaru na inny.

4. Klient zobowiązany jest przed wysłaniem zwrotnym Towaru ustalić z Biurem Obsługi Klienta dokładny adres zwrotu Towaru.

5. Po otrzymaniu zwróconego Towaru bez wad łącznie z wymaganymi dokumentami, Biuro Obsługi Klienta w terminie do 14 dni roboczych rozliczy zwrot należności dla Klienta.

6. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca - DECORTEK Grzegorz Kulejewski pokrywa koszty dostawy w pierwszą stronę (od sprzedawcy do Konsumenta). Koszt zwrotu produktu jest taki sam jak koszt dostawy w pierwszą stronę.